Přejít k obsahu


CFD Simulation in the Individual Channels of the Particle Filter

Citace:
LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J., POLANSKÝ, J. CFD Simulation in the Individual Channels of the Particle Filter. In The best of automotive CFD. Frankfurt: Ansys, 2007. s. 153-164. ISBN: 0-9719532-1-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CFD Simulation in the Individual Channels of the Particle Filter
Rok vydání: 2007
Místo konání: Frankfurt
Název zdroje: Ansys
Autoři: David Lávička , Jindřich Kňourek , Jiří Polanský
Abstrakt CZ: DPF filtry jsou v současné době používané pro zachycování pevných částic ve~výfukových spalinách, které jsou produkované dieselovými motory. Tyto částice jsou velmi nebezpečné pro lidský organismus, protože se usazují v~plicních sklípcích a zde mohou vyvolávat různá plicní onemocnění a rakovinu plic. Tento článek se zabývá problematikou proudění spalin uvnitř \mbox{DPF filtru}. Spaliny s pevnými částicemi musí projít porézní stěnou mezi jednotlivými kanály, na kterých se zachycují pevné částice. Tyto kanály mají velmi malé rozměry a nejčastěji bývají ve~velikosti od 1 do 2 mm. Na charakteru proudění spalin v jednotlivých kanálech závisí usazování částic, což je hlavním předmětem tohoto článku. Proces usazování částic na porézní stěně během jednoho pracovního cyklu je simulován v CFD programu FLUENT 6.2.16.
Abstrakt EN: Particulate filters (often as Diesel Particulate Filter - DPF) must used for cleaning soot particulates from exhaust gas. These particulates pose a serious health risk, because they are deposited in the lungs and lung cells. Here, they can invoke various respiratory infections and even lung cancer. These particulate filters have serious problems difficulties mainly related to its working life in comparison with engine life. This working life is dependent on individual particulate filter regeneration, when the filter is filled with soot particulates. These soot particulates must be removed at high temperature and then can be used again. This process of particulate filter is modelled by numerical simulation in Fluent 6.2.16.
Klíčová slova

Zpět

Patička