Přejít k obsahu


Simulation of Single-Phase Voltage Source Active Rectifier for Traction Drive Supplied Via Medium-Frequency Transformer

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Simulation of Single-Phase Voltage Source Active Rectifier for Traction Drive Supplied Via Medium-Frequency Transformer. In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 17-20. ISBN: 978-80-7043-537-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of Single-Phase Voltage Source Active Rectifier for Traction Drive Supplied Via Medium-Frequency Transformer
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Vojtěch Blahník , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá řízením napěťového pulzního usměrňovače který je umýstěn na sekundární straně středofrekvenčního transformátoru. Při použití středofrekvenčního transformátoru dojde k ušetření místa a váhy v lokomotivě. Středofrekvenční transformátor je na primární straně napájen z napěťového střídače, který pracuje s obdélníkovým řízením. Tento příspěvek představuje novou konfiguraci trakčního pohonu se středofrekvenčním transformátorem, příspěvek je zvláště zaměřen na simulaci napěťového pulzního usměrňovače na sekundární straně středofrekvenčního transformátoru.
Abstrakt EN: This paper deals with the control of voltage source active rectifier operated on the secondary side of medium-frequency transformer. Using of a medium-frequency transformer should save place and weight in a locomotive. The medium-frequency transformer is on the primary side fed by voltage source inverters operated in the six-step mode. This contribution presents the new configuration of the traction drives with MF transformer and especially simulation results of single phase voltage-source active rectifier on the secondary side of MF transformer.
Klíčová slova

Zpět

Patička