Přejít k obsahu


Tvořivost jako jeden z vyučovacích cílů pracovní výchovy

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Tvořivost jako jeden z vyučovacích cílů pracovní výchovy. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 111-116. ISBN: 80-8083-326-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creativity as one educational aims of working activities
Rok vydání: 2006
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vyučovacích cílech pracovní výchovy, taktéž i taxonomii vyučovacích cílů. Zamýšlí se nad významem vyučovacího cíle z hlediska celkového rozvoje žáka základní školy. Představuje tvořivost a adaptaci jako jeden z cílů učení se senzomotorickým dovednostem.
Abstrakt EN: This article handles about educational aims of working activities, also and about taxonomy tuitional aims. Handles of the importance tuitional purposes in light of of the total expansion pupil primary school. Presents creativity and adaptation as one of aims teaching sensorimotor skills.
Klíčová slova

Zpět

Patička