Přejít k obsahu


Voice Conversion based on Probabilistic Parameter Transformation and Extended Inter-Speaker Residual Prediction

Citace:
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. Voice Conversion based on Probabilistic Parameter Transformation and Extended Inter-Speaker Residual Prediction. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 480-487. ISBN: 978-3-540-74627-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Voice Conversion based on Probabilistic Parameter Transformation and Extended Inter-Speaker Residual Prediction
Rok vydání: 2007
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Zdeněk Hanzlíček , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: Konverze hlasu je proces, při němž je modifikována řeč produkovaná jedním řečníkem tak, aby zněla jako od jiného řečníka. Tento článek popisuje nový systém konverze. Řeč je reprezentována LSF parametry a reziduálním LP signálem. LSF a F0 jsou transformovány společnou sdruženou fukncí, reziduální signál je transformován pomocí metody reziduální predikce.
Abstrakt EN: Voice conversion is a process which modifies speech produced by one speaker so that it sounds as if it is uttered by another speaker. In this paper a new voice conversion system is presented. Speech is described with LSFs and the corresponding residua. LSFs are converted together with instantaneous F0 by joint probabilistic function. The residua are transformed by employing residual prediction. In this paper, a new modification of residual prediction is introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička