Přejít k obsahu


Prosody Modelling in Czech Text-to-Speech Synthesis

Citace:
ROMPORTL, J., KALA, J. Prosody Modelling in Czech Text-to-Speech Synthesis. In Workshop Proceedings. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2007. s. 200-205.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prosody Modelling in Czech Text-to-Speech Synthesis
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bonn
Název zdroje: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Autoři: Jan Romportl , Jiří Kala
Abstrakt CZ: Článek popisuje datový přístup k modelování všech tří základních prozodických vlastností - základního hlasivkového tónu, intenzity a trvání.
Abstrakt EN: This paper describes data-driven modelling of all three basic prosodic features - fundamental frequency, intensity and segmental duration - in the Czech text-to-speech system ARTIC. The fundamental frequency is generated by a model based on concatenation of automatically acquired intonational patterns. Intensity of synthesised speech is modelled by experimentally created rules which are in conformity with phonetics studies. Phoneme duration modelling has not been previously solved in ARTIC and this paper presents the first solution to this problem using a CART-based approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička