Přejít k obsahu


Evaluation of various unit types in the unit selection approach for the Czech language using the Festival system

Citace:
GRŮBER, M., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J. Evaluation of various unit types in the unit selection approach for the Czech language using the Festival system. In Sixth ISCA Workshop on Speech Synthesis. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2007. s. 276-281.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of various unit types in the unit selection approach for the Czech language using the Festival system
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bonn
Název zdroje: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Autoři: Martin Grůber , Daniel Tihelka , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: Článek je věnován použití konkatenační syntézy řeči a zaměřuje se na vyhodnocení vlivu zvolených typů jednotek v přístupu dynamického výběru jednotek na kvalitu syntetizované řeči. Pro tento účel může být zvoleno několik typů jednotek, tato práce se zabývá těmi nejpoužívanějšími, a to polofóny, difony, fonémy, trifony a slabikami. Pomocí těchto jednotek byla vyprodukována syntetická řeč, jejíž kvalita byla vyhodnocena na základě poslechových testů.
Abstrakt EN: The present paper focuses on the utilization of concatenative speech synthesis, aiming to determine and compare the influence on the synthesized speech quality when various unit types are used in the unit selection approach. There are several unit types which can be used for this purpose. This work deals with those most widely used, i.e. halfphones, diphones, phones, triphones and syllables. Speech was synthesized using these unit types and the outcome was listened to a by number of listeners, whose task was to evaluate the quality of synthetic speech. The result of the listening test performed for the Czech language is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička