Přejít k obsahu


Collective Control of Logistics Processes in Entreprise Networks

Citace:
TROBLOVÁ, P., ČERNÝ, Z., ŠIMON, M. Collective Control of Logistics Processes in Entreprise Networks. In Computer integrated manufacturing and high speed machining. Zagreb: Croatian Association of Production Engineering, 2007. s. 353-357. ISBN: 978-953-97181-9-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Collective Control of Logistics Processes in Entreprise Networks
Rok vydání: 2007
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: Croatian Association of Production Engineering
Autoři: Petra Troblová , Zbyněk Černý , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Článek poskytuje pohled na výhody vycházející ze společné logistiky kooperujících podniků, což upevňuje pozici těchto podniků na trhu a zvyšuje jejich konkurenceschopnost v globalizovaném tržním prostředí.
Abstrakt EN: This paper deals with the advantages that are coming from collective logistics of cooperative companies. This view strengthens a position of these companies in a market and increases their competitiveness in a global market environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička