Přejít k obsahu


Remote Laboratory Experiments Based on Easy Java Simulations and REX

Citace:
BALDA, P., PRINC, M. Remote Laboratory Experiments Based on Easy Java Simulations and REX. In Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-227-2677-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Remote Laboratory Experiments Based on Easy Java Simulations and REX
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Pavel Balda , Martin Princ
Abstrakt CZ: Článek představuje techniku, umožňující kombinovat simulační systém Easy Java Simulations a řídicí systém REX při použití v loňském roce vyvinutého rozhraní JavaREX. Easy Java Simulations je výkonný nástroj pro generování appletů v jazyce Java (dostupných přes internet) pro simulaci systémů s konfigurovatelným uživatelským rozhraním. REX je vhodný pro řízení laboratorních modelů a procesů v reálném čase. Kombinace obou systémů umožňuje budovat uživatelská rozhraní ve formě appletů (běžících na počítačích klientů) pro experimenty vzdálených laboratoří. Vyvinutý přístup je demonstrován na příkladu řízení teploty.
Abstrakt EN: This paper presents a technique which allows the users to combine Easy Java Simulations system with REX control system, using the JavaREX interface which was developed last year. Easy Java Simulations is a powerful tool for generating Java applets (accessible through the internet) simulating the desired systems and providing configurable user interface. REX is suitable for real-time control of laboratory models and processes. The combination of both systems enables to build Java applet interfaces (running on local client computers) to remote laboratory experiments. The developed approach is demonstrated on a temperature control example.
Klíčová slova

Zpět

Patička