Přejít k obsahu


Recording and Annotation of Speech Corpus for Czech Unit Selection Speech Synthesis

Citace:
MATOUŠEK, J., ROMPORTL, J. Recording and Annotation of Speech Corpus for Czech Unit Selection Speech Synthesis. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 326-333. ISBN: 978-3-540-74627-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Recording and Annotation of Speech Corpus for Czech Unit Selection Speech Synthesis
Rok vydání: 2007
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Jindřich Matoušek , Jan Romportl
Abstrakt CZ: Článek podává stručné shrnutí procesu přípravy a nahrávání foneticky a prozodicky bohatého řečového korpusu pro účely syntézy české řeči z textu metodou výběru jednotek. Zvlášťní pozornost je věnována procesu dvoufázové ortografické anotace nahraných vět s ohledem na jejich koherenci.
Abstrakt EN: The paper gives a brief summarisation of preparation and recording of a phonetically and prosodically rich speech corpus for Czech unit selection text-to-speech synthesis. Special attention is paid to the process of two-phase orthographic annotations of recorded sentences with regard to their coherence.
Klíčová slova

Zpět

Patička