Přejít k obsahu


On modelling and analysis of gear drives with nonlinear couplings

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. On modelling and analysis of gear drives with nonlinear couplings. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2006, roč. 6, č. 1, s. 297-298. ISSN: 1617-7061
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On modelling and analysis of gear drives with nonlinear couplings
Rok vydání: 2006
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modelování kmitání hřídelových systémů s ozubenými koly a valivými ložisky s využitím metody modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Model zahrnuje vliv nelineárních ložiskových a zubových vazebních sil s možností přerušení kontaktu ve vazbě. Na nelineárním modelu převodového ústrojí je vyšetřováno jeho kmitání vyvolané vnitřními zdroji buzení v ozubení. Dynamická odezva systému je pak díky rázům v ozubení charakterizována nelineárními jevy (např. chaotický pohyb, bifurkace řešení). Metoda je aplikována na testovací převodovku s jednoduchou strukturou.
Abstrakt EN: The paper deals with modelling of vibration of shaft systems with gears and rolling-element bearings using the modal synthesis method with DOF number reduction. The influence of the nonlinear bearing and gearing contact forces with the possibility of the contact interruption is respected. The gear drive nonlinear vibrations caused by internal excitation generated in gear meshing, accompanied by impact and chaotic motions are studied. The theory is applied to a simple test-gearbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička