Přejít k obsahu


Alternative Methods of Fields Solutions

Citace:
PREUSS, P., HAMAR, R. Alternative Methods of Fields Solutions. In AMTEE'07. Section I, Electromagnetic field theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. I-25-I-26. ISBN: 978-80-7043-564-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Alternative Methods of Fields Solutions
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Preuss , Roman Hamar
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou popsány principy dvou nestandardních numerických iteračních metod pro vyšetřování prostorového rozložení stacionárních nebo kvazistacionárních polí, inspirované předpokládaným skutečným chováním fyzikální reality. Tzv. vlnová metoda modeluje pole šířením veličin v souladu se zobecněným Huygensovým principem v diskrétní síti. Podstata metody rovnoměrného rozdělení energie plyne přímo z názvu. Možnosti obou metod naznačují připojené zkušební příklady.
Abstrakt EN: The paper describes principles of two non-standard numerical iterative methods of investigating the spatial arrangement of stationary or quasi-stationary fields, inspired by the anticipated real behaviour of the physical reality. This wave method simulates a field in which quantities propagate in accordance with generalized Huygens’ Principle in a discrete mesh. The basis of the method of the uniform energy distribution follows directly from the method’s name. The submitted illustrative examples show the possible applications of both the methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička