Přejít k obsahu


Dynamic and Quasi-Static Simulations of the Function of Knee Joint and Its Artificial Replacements in 2D and 3D

Citace:
DANĚK, J., NEDOMA, J. Dynamic and Quasi-Static Simulations of the Function of Knee Joint and Its Artificial Replacements in 2D and 3D. Plzeň, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic and Quasi-Static Simulations of the Function of Knee Joint and Its Artificial Replacements in 2D and 3D
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Josef Daněk , Jiří Nedoma
Abstrakt CZ: Obsahem přednášky je kvazi-statická a dynamická simulace kolenního kloubu. Modely jsou uvažovány jako kontaktní problém v lineární viscoelasticitě. Numerické řešení je založeno na MKP v prostorových proměnných a na semi-implicitním schématu pro časovou proměnnou. Jsou diskutovány výsledky 2D a 3D modelů kolenního kloubu a jeho náhrad.
Abstrakt EN: The lecture deals with the quasi-static and dynamic simulation of the knee joint. The models will be based on the contact problem in linear (visco-)elasticity. The numerical solution of the investigated problems will be based on the FEM approach in space and the semi-implicit scheme in time for the dynamic case. The 2D and 3D knee models and the total knee replacements will be shortly discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička