Přejít k obsahu


Stress-strain analyses of the variably weight-bearing knee replacements in connection with the different position of the femoral part of TKP

Citace:
DANĚK, J., STEHLÍK, J., VAVŘÍK, P., NEDOMA, J., HLAVÁČEK, I., DENK, F. Stress-strain analyses of the variably weight-bearing knee replacements in connection with the different position of the femoral part of TKP . In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7043-607-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stress-strain analyses of the variably weight-bearing knee replacements in connection with the different position of the femoral part of TKP
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Josef Daněk , Jiří Stehlík , Pavel Vavřík , Jiří Nedoma , Ivan Hlaváček , František Denk
Abstrakt CZ: Obsahem přednášky je numerické modelování kolenního kloubu a jeho náhrad. Modely jsou formulovány jako kontaktní problém v lineární elasticitě. Pro řešení je použita metoda konečných prvků a metoda rozkladu oblasti bez překrývání.
Abstrakt EN: This contribution deals with numerical modelling of knee joint and its replacements. The methodology of this contribution is based on the theory of contact problem, the finite element method and the non-overlapping domain decomposition technique.
Klíčová slova

Zpět

Patička