Přejít k obsahu


Numerical simulation of the weight-bearing total knee replacements based on the manufacture's CAD geometry

Citace:
LANZENDORFER, M., DANĚK, J., NEDOMA, J., DENK, F. Numerical simulation of the weight-bearing total knee replacements based on the manufacture's CAD geometry. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of the weight-bearing total knee replacements based on the manufacture's CAD geometry
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Lanzendorfer , Josef Daněk , Jiří Nedoma , František Denk
Abstrakt CZ: V příspěvku je studována úplná náhrada kolenního kloubu společnosti MEDIN Orthopaedics, a.s. Problém je modelován jako kontaktní problém v lineární pružnosti. Zatěžování náhrady je uvažováno tak, aby odpovídalo podmínkám v lidském těle. Výsledné rozložení napětí je počítáno pomocí metody konečných prvků.
Abstrakt EN: The total knee replacement being developed by MEDIN Orthopaedics, a.s. is considered in the contribution; the geometry is given by the manufacture's CAD plot. The problem is modelled as a contact problem in linear elasticity. The numerical simulation is performed: the replacement is subjected to the load simulating the conditions in the human body; the resulting stress distribution is computed by the finite element method.
Klíčová slova

Zpět

Patička