Přejít k obsahu


Numerical analysis of the long bone with the marrow

Citace:
TOMÁŠEK, L., DANĚK, J., STEHLÍK, J., NEDOMA, J. Numerical analysis of the long bone with the marrow. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical analysis of the long bone with the marrow
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Luboš Tomášek , Josef Daněk , Jiří Stehlík , Jiří Nedoma
Abstrakt CZ: V příspěvku je studován problém zatížené dlouhé kosti v elasticitě a viskoplasticitě. Teoretická část obsahuje analýzu existence slabého řešení v Binghamově reologii. Praktická část obsahuje dvoudimenzionální numerický příklad.
Abstrakt EN: In this paper we will study the problem of the weight-bearing long bone in the elastic and viscoplastic rheologies. The theoretical part of the contribution will contain the analysis of the existence of a weak solution for the Bingham rheology. The numerical examples of two-dimensional problem will be presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička