Přejít k obsahu


Construction of a hybrid traffic model based on juts cellular model

Citace:
HARTMAN, D., HEROUT, P. Construction of a hybrid traffic model based on juts cellular model . In EUROSIM 2007. Vienna: ARGESIM - ARGE Simulation News, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-3-901608-32-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Construction of a hybrid traffic model based on juts cellular model
Rok vydání: 2007
Místo konání: Vienna
Název zdroje: ARGESIM - ARGE Simulation News
Autoři: David Hartman , Pavel Herout
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá popisem rozšíření mikroskopického dopravního modelu JUTS o makroskopický a vytvořením hybridního simulačního modelu. Důležitou částí této konstukce je dodržení struktury původního modelu sledující možné budoucí rozšíření na autoadjustaci a/nebo přepínání detailnosti modelu.
Abstrakt EN: This paper deals with a description of an extension of JUTS microscopic traffic simulation model by introducing new macroscopic model into it and creating a hybrid simulation model. The important part of this construction is using the same model structure mainly because of possible future autoadjusting and/or level detail switching.
Klíčová slova

Zpět

Patička