Přejít k obsahu


Interakce práva a účetnictví

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Interakce práva a účetnictví. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007. s. 5-12. ISBN: 978-80-87139-65-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Accounting and Law Interactions
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na vztah mezi právem a účetnictvím. Stručně popisuje historické příčiny rozdílů mezi systémy účetnictví v jednotlivých zemích a stručně naznačuje vztahy mezi oběma oblastmi. Též se zabývá vývojem harmonizace účetnictví a jeho právní úpravy v EU i ve světě. Autorka se zabývá i vztahem účetnictví k jednotlivým oborům práva a případnému zařazení "účetního práva" k příslušnému oboru práva. Závěr článku konstatuje, že vztah mezi účetnictvím a právem je nezpochybnitelný a je třeba ho respektovat při tvorbě práva i výchově právníků.
Abstrakt EN: The article focuses on relations between law and accounting. It briefly describes historical consequences of differences among accounting systems in separate countries, and shortly outlines different models of relations between the two areas. The article also mentions the development towards harmonization of accounting systems and their legal arrangement in the European and the world context. The author also indicates which fields of law are the most relevant in relation to accounting and whether it should be public or private law that regulates accounting. The conclusion drawn in the article is that links between law and accounting is undisputable, and it is necessary to take it into account both in law-making and in teaching related subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička