Přejít k obsahu


Basic methodology for a simulation case study using parallel discrete event simulation

Citace:
ULRYCH, Z., RAŠKA, P., HOŘEJŠÍ, P., CANDROVÁ, K. Basic methodology for a simulation case study using parallel discrete event simulation. In MITIP 2007. Florence: Florence University, 2007. s. 347-354. ISBN: 978-88-7544-107-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Basic methodology for a simulation case study using parallel discrete event simulation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Florence
Název zdroje: Florence University
Autoři: Zdeněk Ulrych , Pavel Raška , Petr Hořejší , Kateřina Candrová
Abstrakt CZ: Díky implementaci nového softwaru se lze napojit na program ARENA a kontrolovat stejné simulační modely s odlišnými parametry, které probíhají na více počítačových pracovních stanicích. Při spuštění programu klienta se lze napojit ke vzdáleným serverům, které jsou schopny komunikovat se softwarem ARENA, který je nainstalován na počítači. Po té je možné posílat model a konfiguraci souboru na vzdálené hostitele (stejný model s odlišnou konfigurací). Vytěžená data tím tak mohou odhalit doposud neznámé závislosti. Pro analýzu výsledku existuje možnost použití modulu trojrozměrné vizualizace.
Abstrakt EN: The new software implementation has an ability to connect to program ARENA and to control more the same simulation models with different parameters running on more work stations. As soon as the client program starts it connects to remote servers able to communicate with ARENA software, which are installed on a computers. Then we can send the model and configuration files to the remote hosts (the same model and different configuration). The obtained data-mined data can represent previously not seen dependencies. It is ability to analyze the results with the use of 3D visualization module.
Klíčová slova

Zpět

Patička