Přejít k obsahu


Challenges for future development of small and medium-sized companies from the view of industrial clusters

Citace:
TROBLOVÁ, P., ČERNÝ, Z., ŠIMON, M. Challenges for future development of small and medium-sized companies from the view of industrial clusters. In ICSB 2007. Turku: Hansaprint Oy, 2007. s. 345-366. ISBN: 951-564-263-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Challenges for future development of small and medium-sized companies from the view of industrial clusters
Rok vydání: 2007
Místo konání: Turku
Název zdroje: Hansaprint Oy
Autoři: Petra Troblová , Zbyněk Černý , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá výhodami společné logistiky pro členy klastru. Podstatná část tohoto příspěvku pojednává o využití digitální výroby v MSP z pohledu průmyslových klastrů. Cesta, jak se přiblížit velkým společnostem a být schopen jim konkurovat je vstup do klastru a následné získání nástroje pro digitální výrobu. Oblast digitální fabriky přináší mnoho výhod jednotlivým členům klastru. Zde mluvíme o efektivním navržení veškerých procesů klastru, a to v celém životním cyklu výrobku (PLM – Product Life Management), rychlejším uvedení nového výrobku na trh a vyšší produktivitě. Nesmíme zde zapomenout především na zlepšení v oblasti komunikace a vzájemné spolupráce všech členů klastru.
Abstrakt EN: A particularly substantial element of this paper will be a study about digital manufacturing in SMEs from the view of use in industrial cluster. The way how to come closer to big companies and be able to compete with them is an entry to a cluster and consequential obtaining the tool for digital manufacturing. Digital manufacturing brings many advantages to cluster members. We talk mainly about making all processes more effective, namely those connected with product lifecycle, fast introduction of new product to the market and higher productivity of individual cluster members. We must not forget bigger effectiveness in the area of communication and mutual cooperation of all cluster members as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička