Přejít k obsahu


Dynamic System

Citace:
BOKR, J., JÁNEŠ, V., JÁNEŠOVÁ , M. Dynamic System. Acta Electrotechnica et Informatica, 2007, roč. 7, č. 2, s. 18-23. ISSN: 1335-8243
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic System
Rok vydání: 2007
Autoři: Josef Bokr , Vlastimil Jáneš , Mária Jánešová
Abstrakt CZ: Článek pojednává o zcela nové koncepci logického řízení. koncepční model činnostiRA (řídicího automatu) je ŘA s externím vstupem, zatím co stávající ŘA je statický, tj. je minimální co do počtu stavů.
Abstrakt EN: The paper deals with a quite new conception of logic control. The conception model of the program CA (Control Automaton) will be set up on CA with a failure input, whereas a feedback CA can do without a failure input. CA is a static system, i.e.it is a minimal one, with respect to the number of states.
Klíčová slova

Zpět

Patička