Přejít k obsahu


Dynamic System

Citace:
BOKR, J., JÁNEŠ, V., JÁNEŠOVÁ , M. Dynamic System. In Proceedings of the work in progress session. Linz: Johannes Kepler University , 2007. s. 1-2. ISBN: 978-3-902457-16-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic System
Rok vydání: 2007
Místo konání: Linz
Název zdroje: Johannes Kepler University
Autoři: Josef Bokr , Vlastimil Jáneš , Mária Jánešová
Abstrakt CZ: Článek pojednává o zcela nové koncepci logického řízení. Koncepční model činnostiRA je ŘA s externím vstupem, zatím co stávající ŘA funguje bez vnějšího vstupu. ŘA je statický, tj. je minimální co do počtu stavů.
Abstrakt EN: The paper deals with a quite new conception of logic control. The conception model of the program CA will be set up on CA with a failure input, whereas a feedback CA can do without a failure input. CA is a static system, i.e. it is a minimal one, with respect to the number of states.
Klíčová slova

Zpět

Patička