Přejít k obsahu


Plánovací činnost jako východisko pro tvořivé technické práce

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Plánovací činnost jako východisko pro tvořivé technické práce. In Technika - informatyka - edukacja. Tom VII. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007. s. 160-165. ISBN: 978-83-88845-90-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Planning activity as resource for creative technical work
Rok vydání: 2007
Místo konání: Rzeszów
Název zdroje: Uniwersytet Rzeszowski
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o plánování výuky pracovních činností na primární škole. Zamýšlí se nad tím, jakou formou lze využít tvořivost jako vyučovací cíl. Připomíná základní zásady této činnosti a požadavky, které je nutné respektovat. Článek se zabývá též projektovými metodami jako alternativní formou práce.
Abstrakt EN: This article treats about planning education working activity in primary school. Gives imagine how to reach creativity as educational goal Remind of fundamental principles those activities and requirements, that is of necessary respect. The paper deals with project-based education as an alternative form of schooling.
Klíčová slova

Zpět

Patička