Přejít k obsahu


Vzdálené řízení paralelní a distribuované simulace založené na High Level Architecture zaměřené na virtuální výrobní systémy

Citace:
HOŘEJŠÍ, P. Vzdálené řízení paralelní a distribuované simulace založené na High Level Architecture zaměřené na virtuální výrobní systémy. Plzeň : 2007, 150 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Petr Hořejší
Abstrakt CZ: Specifickou oblastí moderních informačních technologií je simulace, tedy napodobování či reprezentace činností skutečného procesu nebo systému v závislosti na čase. V tomto příspěvku je popsáno možné řešení projektu, který je zaměřen na tvorbu, vývoj, implementaci a ověření navrhované metodiky pro využití v aplikacích průmyslového inženýrství. Tyto aplikace jsou založeny na principu paralelní simulace. Navržená metodika byla ověřena na jednoduchém simulačním modelu.
Abstrakt EN: One of the specific areas in modern information and communication technologies is a simulation, so the imitation or the representation of the operation of a real-world process or system over time. This contribution presents a possible project solution, which is focused on development, design, implementation and validation of the methodology proposal for industrial engineering applications based on the logic of parallel simulation. The proposed methodology was validated through the simple simulation model.
Klíčová slova

Zpět

Patička