Přejít k obsahu


Strategické řízení vysokých škol a informační technologie

Citace:
JEŽEK, F. Strategické řízení vysokých škol a informační technologie. In O strategickém řízení univerzit a jak k tomu využít ICT. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-213-1424-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creating strategies in HEI and ICT support of project based realizationCreating strategies in HEI a ICT support of project based realization
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká zemědělská univerzita
Autoři: František Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek vznikl na základě pozvání k přednášce na konferenci pořádané sdružením EUNIS CZ. Zaměřuje se na zkušenosti s přípravou strategických dokumentů ve vysokém školství a sleduje možnosti podpory tvorby strategie pomocí ICT.
Abstrakt EN: The paper was prepared for the international conference EUNIS CZ. The content is focused on experience with formulation of strategies in HEI and the attention is paid, also, to ICT support.
Klíčová slova

Zpět

Patička