Přejít k obsahu


EMC issues of controlled rectifiers

Citace:
DRÁBEK, P. EMC issues of controlled rectifiers. In 2007 European Conference on Power Electronics and Applications. Piscataway: IEEE, 2007. s. 4801-4807. ISBN: 978-90-75815-11-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: EMC issues of controlled rectifiers
Rok vydání: 2007
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Pavel Drábek
Abstrakt CZ: Výkonové polovodičové měniče produkují kromě charakteristických a necharakteristických harmonických také meziharmonické složky. Jsou zde detailně diskutovány příčiny jejich generování. Několik způsobu vzniku meziharmonických složek je simulačně zpracováno a vybrané případy jsou porovnány s experimentálními výsledky.
Abstrakt EN: Power electronic converters produce not only characteristic harmonics, but also both non-characteristic harmonics and interharmonics. This paper presents the physical background of both non-characteristic harmonics and interharmonics. Generation causes are explored and discussed in detail. Extensive series of simulation of different causes of harmonics arising have been provided and some of them are compared with experimental results and existing standards. This research offers missing background for standards covering low-frequency EMC.
Klíčová slova

Zpět

Patička