Přejít k obsahu


Modelling and dynamical analysis of an individual wheelset drive of a railway vehicle

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelling and dynamical analysis of an individual wheelset drive of a railway vehicle. In Zborník prednášok XVIII. medzinárodnej konferencie Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 97-106. ISBN: 978-80-89276-06-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and dynamical analysis of an individual wheelset drive of a railway vehicle
Rok vydání: 2007
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Článek se zabývá matematickým modelováním pohonu dvojkolí dutým hřídelem se zahrnutím vlivu prostorového kmitání dílčích komponent pohonu a s vlivem vertikálního pohybu podvozku a skříně vozidla. Vytvořený matematický model umožňuje provádět analýzu stability pohonu dvojkolí na základě modálních vlastností, které závisejí na tvaru adhezní charakteristiky. Dále umožňuje v modelu respektovat traťové nerovnosti a pomocí numerické simulace vyšetřovat dynamické chování systému, jež je těmito vlivy ovlivněno.
Abstrakt EN: The paper deals with mathematical modelling of a wheelset drive with a hollow shaft taking into account the spatial vibration of components of the wheelset drive and the influence of vertical displacements of the bogie and the car body. Created mathematical model enables to provide the stability analysis of the wheelset drive according to the modal properties depending on adhesion characteristic. Further it enables to model track irregularities and using numerical simulation to investigate dynamical behaviour influenced by mentioned irregularities.
Klíčová slova

Zpět

Patička