Přejít k obsahu


Large vocabulary continuous speech recognition of highly inflectional language (Czech)

Citace:
IRCING, P. Large vocabulary continuous speech recognition of highly inflectional language (Czech). Plzeň : 2003, 91 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Large vocabulary continuous speech recognition of highly inflectional language (Czech)
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Autoři: Pavel Ircing
Abstrakt CZ: Tato disertace se zabývá vývojem systému pro rozpoznávání souvislé řeči v úlohách s velkým slovníkem pro vysoce flexivní jazyky. Zvláštní důraz je kladen na jazykové modelování.
Abstrakt EN: This dissertation concerns the development of the large vocabulary continuous speech recognition (LVCSR) system for highly inflectional languages, with special emphasis on the language modeling.
Klíčová slova

Zpět

Patička