Přejít k obsahu


The Geography of Plzeň

Citace:
PREIS, J., KING, J. The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, 179 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Geography of Plzeň
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jiří Preis , Jeremy Marc King
Abstrakt CZ: Publikace charakterizuje přírodní i socioekonomické podmínky města Plzně. Zabývá se geografickou polohou města, stručně historií a zobrazením na mapách. Dále je charakterizováno přírodní prostředí města – geologie, reliéf, podnebí, vodstvo, půdy, biota a změny přírodního prostředí. Ze socioekonomických složek jsou hodnoceny obyvatelstvo, urbanistická struktura, průmysl, dopravní poloha a dostupnost a předpoklady města pro cestovní ruch. Jedna kapitola je věnována Západočeské univerzitě. Na závěr je charakterizován rozvojový potenciál města a provedeno srovnáním města s jinými evropskými městy.
Abstrakt EN: The publication deals with both natural characteristcs (geology, relief, climate, waters, soils, biogeography, evironmental changes) and socio-economic characteristics (population, urbanism, tourism) of the Plzeň city. It also describes the location, deals with its history, maps and the University. The book concludes with the development potential in comparison with other European cities.
Klíčová slova

Zpět

Patička