Přejít k obsahu


Výzkum nových principů lehkých konstrukcí v kolejových vozidlech

Citace:
SOUČEK, M., HELLER, P. Výzkum nových principů lehkých konstrukcí v kolejových vozidlech. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II. Žilina: EDIS, 2007. s. 285-292. ISBN: 978-80-89276-07-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research into new principles of light construction of rail vehicles
Rok vydání: 2007
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS
Autoři: Miroslav Souček , Petr Heller
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je informovat o nových možnostech v konstrukci hrubých staveb skříně. Rostoucí nároky na snižování energetické náročnosti provozu kolejových vozidel vedou k nasazení lehkých staveb, využívajícíh nové materiály a technologie. Výzkum je zaměřen na modul bočnice vozu metra. Je vyvýjena nová sendvičová kompozitní konstrukce, která je teoreticky a experimentálně porovnávána s tradiční ocelovou koncepcí. Jsou vyhodnoceny klady a zápory jejího použití.
Abstrakt EN: General aim of this report is introduce the new stream of designing the whole bodies of rail vehicles. The increasing need for lower energetic demands on the operation of rail vehicles is led by light construction, new materials and technology. Research is focused on the side wall module of metro wagon. New sandwich composite construction is developed which is theoretically and experimentally compared with traditional steel construction. The pres and coms of their uses are evaluate.
Klíčová slova

Zpět

Patička