Přejít k obsahu


Organizační vývoj klastru

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Organizační vývoj klastru. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Organizational development of cluster
Rok vydání: 2007
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek přibližuje organizaci průmyslových podniků od minulosti až po současnost a zaměřuje se hlavně na organizační vývoj seskupení podniků a ostatních institucí - klastru. Důležité je zde zmínit organizaci klastru na základě hodnototvorného řetězce, který transformuje vstupní faktory na výrobky nebo služby, přičemž využívá svých tzv. hodnototvorných funkcí. Pokud má být klastr výkonný a konkurenceschopný je nezbytné, aby kooperující podniky v rámci klastru spolu navazovaly těsnější vztahy a následně rychle partnersky srůstaly. To znamená, že by mělo docházet nejen k očekávanému informačnímu propojování, ale rovněž k digitálnímu sjednocování ve všech oblastech výroby a logistiky.
Abstrakt EN: This article deals with the organization of industrial companies from the past to the present. The main aim is the organizational development of grouping of companies and other institutions. We talk about cluster. The cluster organization is introduced on the basis of a value chain which transforms input factors into products and services, whereas is using its value functions. It has shown that if the cluster has to be efficient and create expected synergic effect it is necessary that the cooperated companies in cluster come together relatively fast. It means that not only expected informational unification but besides real also digital unification in the areas of logistics and production preparation and in own production phases as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička