Přejít k obsahu


Dynamické vlastnosti částicových kompozitních materiálů

Citace:
FORMÁNEK, J. Dynamické vlastnosti částicových kompozitních materiálů. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-6 . ISBN: 978-80-7043-552-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic properties of particulate composites materials
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Josef Formánek
Abstrakt CZ: Při experimentální dynamické analýze nových kompozitních materiálů - polymerbeton s pomocí diagnostického měřícího software je velice přesné zjištění potřebných údajů a charakteristik měřeného objektu. Výsledné zjištění vlastních frekvencí, materiálového tlumení a následně určení modulu pružnosti, atd. jsou nejdůležitější informace o daném materiálu. Toto měření se provádí na reálném modelu skutečného zařízení, a to se započtením veškerých vnějších vlivů, např. nedokonalosti vetknutí, vady v materiálu, tvarová nepřesnost a mnoho dalších.
Abstrakt EN: When conducting experimental dynamic analysis of a new composites materials - polymer concrete with the aid of diagnostic measuring software, the required data and characteristics of the studied material can be very accurately obtained. The information obtained- natural frequencies, damping, materials and the resulting damping coefficient - is the most important data for a given material. The measurement is carried out in a real model with real apparatus and with all external factors taken into account, e.g. imperfect fastening, faults in the material, imprecision of form, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička