Přejít k obsahu


Experimental determination of dynamic material properties

Citace:
FORMÁNEK, J. Experimental determination of dynamic material properties. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-248-1389-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental determination of dynamic material properties
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technical University
Autoři: Josef Formánek
Abstrakt CZ: Při experimentální dynamické analýze uhlíkového kompozitu s pomocí diagnostického měřícího software je velice přesné zjištění potřebných údajů a charakteristik měřeného objektu. Výsledné zjištění vlastních frekvencí, materiálového tlumení a následně určení modulu pružnosti, atd. jsou nejdůležitější informace o daném materiálu. Toto měření se provádí na reálném modelu skutečného zařízení, a to se započtením veškerých vnějších vlivů, např. nedokonalosti vetknutí, vady v materiálu, tvarová nepřesnost a mnoho dalších.
Abstrakt EN: When conducting experimetnal dynamic analysis of carbon fibre composites with the aid of diagnostic measuring software, the required data and characteristics of the studied material can be very accurately obtained. The information obtaied - natural frequencies, damping, materials and the resulting damping coefficient - is the most important data for a given material. The measurement is carried out in a real model with real apparatus, in this case a support with tubular cross-section, anf with all external factors taken into account, e.g. imperfect fastening, faults in the material, imprecision of form, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička