Přejít k obsahu


Lexical Structure for Dialogue Act Recognition

Citace:
KRÁL, P., CERISARA, C., KLEČKOVÁ, J. Lexical Structure for Dialogue Act Recognition . Journal of Multimedia (JMM), 2007, roč. 2, č. 3, s. 1-8. ISSN: 1796-2048
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lexical Structure for Dialogue Act Recognition
Rok vydání: 2007
Autoři: Pavel Král , Christophe Cerisara , Jana Klečková
Abstrakt CZ: Tento článek e zabývá automatickým rozpoznáváním dialogivých aktů (DA) v češtině. Hlavním přínosem této práce je návrh a srovnání několika přístupů rozpoznávání dialogových aktů založených na třech typech informace: lexikální, prozódie a pozice slov ve větě. Výsledky experimentů potvrdily, že příznaky každého typu (lexilní, prozódické a větná pozice) přináší relevantní a zároveň se doplňující informace.
Abstrakt EN: This paper deals with automatic dialogue acts (DAs) recognition in Czech. The main contribution of this work is to propose and compare several approaches that recognize dialogue acts based on three types of information: lexical information, prosody and word postitions. The experimental results confirm that every type of feature (lexical, prosodic and word positkions)bring relevant and somewhat complementary information.
Klíčová slova

Zpět

Patička