Přejít k obsahu


Magnetic levitation models using FEM

Citace:
BARTOŇ, L., ČERMÁK, R., MATOUŠEK, J. Magnetic levitation models using FEM. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 5-6. ISBN: 978-953-7142-24-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Magnetic levitation models using FEM
Rok vydání: 2007
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Lukáš Bartoň , Roman Čermák , Jaroslav Matoušek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním a simulací magnetické levitace. Je popsána simulace různých typů aktivních magnetických ložisek (s různým počtem pólů). Příspěvek se také zabývá simulací jednoduchého modelu MAGLEV vozidla, založeném na levitaci HTS nad dráhou z permanentních magnetů. Několik drah bylo studováno za učelem optimálního návrhu vozidla. Numerické simulace byly prováděny v Comsol Multiphysics.
Abstrakt EN: This contribution deals with modeling and simulation of magnetic levitation. Simulation of various types of active magnetic bearings (with different number of poles) is described. The paper also deals with simulation of a simple model of MAGLEV vehicle based on levitation of HTS above a track with permanent magnets. Several tracks are studied with the goal to make an optimal design of such vehicle. Numerical simulations were done in Comsol Multiphysics software.
Klíčová slova

Zpět

Patička