Přejít k obsahu


Application of low cost 3D scanner

Citace:
VOTÁPEK, P., HYNEK, M. Application of low cost 3D scanner. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 93-94. ISBN: 978-953-7142-24-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of low cost 3D scanner
Rok vydání: 2007
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Petr Votápek , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá možnostmi a omezeními použití jednoduchých a finančně dostupných 3D měřících zařízení a nástrojů v konstrukční praxi.
Abstrakt EN: This work deal with possibility and limitations of using simple and financially low-end 3D measuring equipment and tool in engineering practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička