Přejít k obsahu


Zisťovanie vlastností uhlíkových kompozitů pro konstrukci kolejových vozidel

Citace:
FORMÁNEK, J., MARTÍNEK, P., PIHERA, J. Zisťovanie vlastností uhlíkových kompozitů pro konstrukci kolejových vozidel. In Transfer 2007. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2007. s. 171-174. ISBN: 978-80-8075-236-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Determinations of properties carbon composites for design of rail vehicles
Rok vydání: 2007
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Autoři: Josef Formánek , Petr Martínek , Josef Pihera
Abstrakt CZ: Při experimentální dynamické analýze kompozitových materiálů - uhlíkových kompozitů s pomocí diagnostických měřicích systémů, lze požadovaná data a charakteristiky, ze zkoumaných materiálů, jsou získány velmi rychle a přesně. Tyto informace o vlastních frekvencích, materiálového tlumení, EDS- jsou důležité údaje pro měřený materiál. Veškerá měření jsou uskutečněna na reálném modelu se skutečnými podmínkami a z veškerými vnějšími vlivy, např. nedokonalé upevnění, vady v materiálu, nepřesnosti apod.
Abstrakt EN: When conducting experimental dynamic analysis of composites materials – carbon composites with the aid of diagnostic measuring software, the required data and characteristics of the studied material can be very accurately obtained. The information obtained- natural frequencies, damping, materials and the resulting damping coefficient, ESD - is the most important data for a given material. The measurement is carried out in a real model with real apparatus and with all external factors taken into account, e.g. imperfect fastening, faults in the material, imprecision of form, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička