Přejít k obsahu


Application of 3D scanner to retrofitting

Citace:
RAAB, Z., HYNEK, M. Application of 3D scanner to retrofitting. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 73-74. ISBN: 978-953-7142-24-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of 3D scanner to retrofitting
Rok vydání: 2007
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Zdeněk Raab , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Cílem této práce je ukázat na příkladu vhodnost použití 3D scanneru při „retrofittingu” obráběcích strojů.
Abstrakt EN: The goal this work is consider on examples usability of 3D scanner form "retrofitting" of machine-tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička