Přejít k obsahu


MAGLEV train laboratory experiment - some experience with bulding of a test rig

Citace:
ČERMÁK, R., BARTOŇ, L., VAVŘÍK, J., BARTÁK, J., SPAL, P., MATOUŠEK, J. MAGLEV train laboratory experiment - some experience with bulding of a test rig. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 17-18. ISBN: 978-953-7142-24-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MAGLEV train laboratory experiment - some experience with bulding of a test rig
Rok vydání: 2007
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Roman Čermák , Lukáš Bartoň , Jan Vavřík , Jiří Barták , Petr Spal , Jaroslav Matoušek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá návrhem laboratorního modelu MAGLEV vlaku. Je uveden přehled principů magnetické levitace a několik příkladů. Dva z principů byly vybrány pro modely a dva modely budou postaveny. První je založen na levitaci vysokoteplotního supravodiče nad permanentním magnetem. Druhý model je založen na principu EMS. Oba modely budou používány pro výuku a výzkum.
Abstrakt EN: This contribution deals with design of a laboratory model of MAGLEV train. An overview of principles of magnetic levitation is given and some examples are presented. Two principles were selected for the model and two models will be built. First model is based on HTS and permanent magnet levitation. The second model is based on electromagnetic suspension. Both models will be used for education and research.
Klíčová slova

Zpět

Patička