Přejít k obsahu


Optimalizace parametrů reaktoru VVER 440 z hlediska zvýšení seizmické odolnosti

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Optimalizace parametrů reaktoru VVER 440 z hlediska zvýšení seizmické odolnosti. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 65-72. ISBN: 978-80-7044-914-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SParameter optimization of reactor VVER 440 from increasing seismic resistance point of View
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: The contribution presents essential pieces of knowledge dealing with linear discretized models creation of reactors type VVER 440. The way of seismic excitation entering and finding corresponding steady-state solution is described. Particular regard is given to extimations of steady-state solution response, which are based on the knowledge of estimation of eigen mode extremes. Objective function and nontrivial inequality constraints to improve the reaktor seismic resistance are formulated. Optimization criteria are forces transmitted by couplings among reactor components, alternatively the strain in cosen points of one dimensional continua of the dynamic model.
Abstrakt EN: The contribution presents essential pieces of knowledge dealing with linear discretized models creation of reactors type VVER 440. The way of seismic excitation entering and finding corresponding steady-state solution is described. Particular regard is given to extimations of steady-state solution response, which are based on the knowledge of estimation of eigen mode extremes. Objective function and nontrivial inequality constraints to improve the reaktor seismic resistance are formulated. Optimization criteria are forces transmitted by couplings among reactor components, alternatively the strain in cosen points of one dimensional continua of the dynamic model.
Klíčová slova

Zpět

Patička