Přejít k obsahu


Využití virtuálního modelování k optimalizaci při rekonstrukci velkých hydraulických lisů

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., FORMÁNEK, J. Využití virtuálního modelování k optimalizaci při rekonstrukci velkých hydraulických lisů. In Technológia 2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU , 2007. s. 420-423. ISBN: 978-80-227-2712-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reconstruction of large hydraulic presses with optimisation made by virtual simulation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Strojnícka fakulta STU
Autoři: Václav Kubec , Milan Čechura , Josef Formánek
Abstrakt CZ: Velké tvářecí stroje mají dlouhou dobu životnosti a proto se u nich často provádí generální údržba spojená s jejich modernizací a rekonstrukcí. Při této příležitosti se naskýtá možnost využít moderních metod virtuálního modelování k odstranění vzniklých závad a provedení dodatečných optimalizačních konstrukčních úprav tak, aby se prodloužila životnost těchto strojů a jejich konstrukce se dostala na moderní, srovnatelnou úroveň. K tomuto je využito virtuální modelování exponovaných komponent strojů a virtuální měření jak na stávajícím tak na upraveném stroji. Jako příklad je toto provedeno na velkém hydraulickém lise CKV 105.
Abstrakt EN: Life time of large forming machines is very long; therefore general repairs with modernisation are quite often. General repairs are the right time to use modern design methods, for example virtual simulation, to remove defects which appeared during use. An additional design optimisation can be also made while general repair to increase lifetime and operational parameters, to make machine comparable with the new one. For this reasons, virtual simulation of extremely loaded parts of machine, and virtual measurement of the machine before and after repair, is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička