Přejít k obsahu


The influence of geometry on blood flow in a bypass model

Citace:
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. The influence of geometry on blood flow in a bypass model. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of geometry on blood flow in a bypass model
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Alena Jonášová , Jan Vimmr
Abstrakt CZ: Modelování proudění krve v idealizovaném dvourozměrném modelu bypassu je realizováno pomocí explicitních schémat MacCormacka a Runge-Kutty formulovaných ve smyslu metody konečných objemů. Krev je uvažována jako vazká nestlačitelná newtonská kapalina. Kompletní model bypassu se skládá z bočně připojeného (end-to-side) štěpu a nativní artérie, která je ve své polovině zúžena symetrickou 75% stenózou. Změny v hemodynamice jsou zkoumány v závislosti na úhlu napojení a poměru průměrů mezi artérií a štěpem.
Abstrakt EN: The modelling of blood flow in an idealized two-dimensional bypass model is implemented using the finite volume formulation of the explicit MacCormack and Runge-Kutta schemes. The blood is considered to be a viscous incompressible Newtonian fluid. The complete bypass model is composed of an end-to-side bypass graft and a native artery with 75% symmetric stenosis. The changes in hemodynamics are investigated in dependence on the junction angle and the diameter ratio.
Klíčová slova

Zpět

Patička