Přejít k obsahu


Project method and psychomotor skill in technically oriented subjects

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Project method and psychomotor skill in technically oriented subjects. In Acta Humanica. 2/2007, Multikultúrne aspekty edukácie v učiacej sa spoločnosti. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 216-221.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Project method and psychomotor skill in technically oriented subjects
Rok vydání: 2007
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá projektovým vyučováním jako alternativní formou školního vzdělávání. Jeho středobodem je klasifikace projektů, jejich esence a jejich praktické použití v průběhu realizace projektu KEGA 3/3003/05
Abstrakt EN: The paper deals with project-based education as an alternative form of schooling. Its focus is on the classification of projects, their essence and their practical application similarly also during realization project of a KEGA grant r.č.p. 3/3003/05 - Formation and evaluation psychomotor skill pupils in technically oriented subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička