Přejít k obsahu


Influence of the chemical composition of 20MoCrS4 and low-alloyed TRIP steel on the intensity of high temperature corrosion

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MEYER, L., KRÜGER, L. Influence of the chemical composition of 20MoCrS4 and low-alloyed TRIP steel on the intensity of high temperature corrosion. Materials and Corrosion, 2007, roč. 58, č. 9, s. 704-709. ISSN: 1521-4176
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the chemical composition of 20MoCrS4 and low-alloyed TRIP steel on the intensity of high temperature corrosion
Rok vydání: 2007
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , L.W. Meyer , L. Krüger
Abstrakt CZ: Chování materiálu v korozním mediu záleží na jeho vlastnostech. Tyto vlastnosti jsou ovlivněny zpracováním, složkami slitiny a v neposlední řadě jejich povrchem. Při některých technologických postupech je materiál dlouhodobě vystavován koroznímu působení a vysokým teplotám. Typickým příkladem je ohřev polotovarů na tvářecí teplotu. Vzhledem k tomu, že podobné materiály mohou reagovat různě při stejných podmínkách je u určitých výrobních postupů důležitá znalost chování materiálu. Pro určení vlivu různých parametrů ohřevu byl provedeno modelové zpracování dvou druhů oceli. Modelové zpracování se skládalo ze tří rozdílných teplot při ohřevu a tří časových průběhů.Velikost oxidace byla zjišťována podle hmotnosti a tloušťky vrstvy oxidů pomocí metalografie. Tloušťka oduhličené povrchové vrstvy byla stanovena změnami křivek mikrotvrdosti.
Abstrakt EN: Material behaviour in a corroding medium varies depending on its properties.A typical example is the heating of semi-products to forming temperature.A comparison of two kinds of steels during model treatment was carried out in order to be able to determine the influence of different heating parameters. The model treatment consisted of three different heating temperatures at three different time durations. The intensity of the oxidation process was analysed by means of mass increments and the thickness of the oxide layer was detected via metallography. The depth and intensity of the surface layer decarburisation was evaluated from the profile of the microhardness change curve.
Klíčová slova

Zpět

Patička