Přejít k obsahu


Engineering & Industrial Designers

Citace:
HOSNEDL, S., SRP, Z. Engineering & Industrial Designers. In PhD 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 269-273. ISBN: 978-80-7043-597-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Engineering & Industrial Designers
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Stanislav Hosnedl , Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: Příspěvek začíná obecným přehledem rolí konstruktérů a průmyslových designerů ve vývoji technických produktů a jejich rozdílných pohledů na vyvíjený produkt. Následující sekce představují strategii efektivní spolupráce mezi těmito profesemi, která je založena na teoreticky podložené metodice podle profesora Hubky a Edera.
Abstrakt EN: The paper starts with a general overview of the role of both engineering and industrial designers within product development and their different perspectives on the product that is to be developed. The following sections introduce a strategy for achieving efficient and effective cooperation between engineering and industrial designers based on the methodology of Hubka and Eder.
Klíčová slova

Zpět

Patička