Přejít k obsahu


New streem of designing the whole bodies of rail vehicles

Citace:
SOUČEK, M., KIDOROVÁ, K., HELLER, P. New streem of designing the whole bodies of rail vehicles. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 259-263. ISBN: 978-80-7043-597-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New streem of designing the whole bodies of rail vehicles
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Miroslav Souček , Kateřina Kidorová , Petr Heller
Abstrakt CZ: Rostoucí nároky na snižování energetické náročnosti provozu kolejových vozidel vedou k nasazení lehkých staveb, využívajících nové materiály a technologie. Výzkum je zaměřen na modul bočnice vozu metra. Je vyvíjena nová sendvičová, kompozitní konstrukce, která je teoreticky a experimentálně porovnávána s tradiční ocelovou koncepcí. Jsou vyhodnoceny klady a zápory jejího použití.
Abstrakt EN: The increasing need for lower energetic demands on the operation of rail vehicles is led by light construction, new materials and technology. Research is focused on the side wall module of metro wagon. New sandwich, composite construction is developed which is theoretically and experimentally compared with traditional steel construction. The pros and cons of their uses are evaluate.
Klíčová slova

Zpět

Patička