Přejít k obsahu


Computing of main parts of the curing press VL 125

Citace:
RAAB, Z., HYNEK, M. Computing of main parts of the curing press VL 125. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 233-236. ISBN: 978-80-7043-597-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computing of main parts of the curing press VL 125
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Zdeněk Raab , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Cílem této práce je napěťová a deformační statická analýza provedená na hlavních částech lisu. Nejprve je napočítán současný stav, ze kterého se bude vycházet při hmotnostní optimalizaci. Teplotní vliv na části lisu nebyl uvažován z důvodu kvalitního odizolování lisovací formy.
Abstrakt EN: Goal of this work is to do stress and strain static analysis on main parts of the curing press. This is a basic step for weight optimization. Effect of the heat on main parts was ignored because of quality isolation of the compression mould.
Klíčová slova

Zpět

Patička