Přejít k obsahu


Simulation of composite cover

Citace:
KLEPÁČEK, J., HYNEK, M. Simulation of composite cover. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 97-100. ISBN: 978-80-7043-597-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of composite cover
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jan Klepáček , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Cílem této práce je získání výsledků z výpočtů průhybů čtyř konstrukčních variant kompozitních krytů zavazadlového prostoru vozu VW GOLF. Z tohoto důvodu byly vytvořeny a pomocí numerických výpočtů (MKP) simulovány čtyři zjednodušené výpočtové modely. Jednotlivé dosažené výsledky průhybů byly vzájemně porovnány.
Abstrakt EN: The aim of this work is to provide results of elastic deflection computation of the four design variants of the composite luggage space cover from VW GOLF. For this purpose, four simple model variants were made and computed (numerical simulations - FEM). The single results of deflection were consequently compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička