Přejít k obsahu


The design of curing presses analysis

Citace:
CHVAL, Z., STANĚK, J. The design of curing presses analysis. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 79-84. ISBN: 978-80-7043-597-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The design of curing presses analysis
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Zdeněk Chval , Jiří Staněk
Abstrakt CZ: Zhodnocení stávajících konstrukčních řešení vulkanizačních lisů na základě porovnání jejich základních parametrů, životnosti, pořizovací ceny a provozních podmínek. Doporučení vhodné koncepce vulkanizačního lisu pro jeho další vývoj, naznačení stávajících problémů a nástin jejich dalšího řešení.
Abstrakt EN: This entry is about evaluation of existing design curing presses od the basis of thei basic parameters, service life, prices and service conditions. There are states that recommend the useful conceptions of curing presses for its next development and to indicate the current problems as well as the schema of their solving.
Klíčová slova

Zpět

Patička