Přejít k obsahu


Experimental verification of dynamic behaviour of hammer's anvil block

Citace:
KUBEC, V., KŘÍŽEK, M., ČECHURA, M. Experimental verification of dynamic behaviour of hammer's anvil block. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 137-140. ISBN: 978-80-7043-597-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental verification of dynamic behaviour of hammer's anvil block
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Václav Kubec , Michal Křížek , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Každý výrobní stroj má své specifické vlastnosti. Především buchary jsou svými technickými parametry zcela ojedinělé a z tohoto důvodu je třeba neustále se zabývat jejich analýzou a následným zlepšováním. Práce na bucharech je velmi závislá na řešení dynamiky celého pracovního systému. Značné ztráty při jejich provozu jsou spojeny především se šabotovými ztrátami. Obecně platí zásada - čím hmotnější šabota, tím větší účinnost. Proto je třeba se při zefektivňování práce bucharů zaměřit na řešení na uvedenou problematiku.
Abstrakt EN: Any production machine has its specific characteristics. Especially power hammers are unique for its technical parameters and it is necessary to deal with its analysis followed by proper improving. Work on drop hammers is closely connected with dynamical behaviour of whole system of hammers. Significant losses during machine's operations are caused by anvil block losses. Generally used rule says that the heavier stock brings the bigger efficiency. There is necessary to focus on innovations at anvil block's design for better efficiency.
Klíčová slova

Zpět

Patička