Přejít k obsahu


Nabízí Evropa odlišnou politickou etiku než jiné kulturně-civilizační okruhy?

Citace:
CABADA, L. Nabízí Evropa odlišnou politickou etiku než jiné kulturně-civilizační okruhy?. In Evropa - kultura - identita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 17-27. ISBN: 978-80-7380-064-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Does Europe dispose with different poltiical ethics as the other cultures and civilisations?
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: S využití teoretických konceptů etiky mezinárodních vztahů text analyzuje politikou etiku evropských států.
Abstrakt EN: At the basis of theoretical concepts of ethics of international relations the contribution analysis the political ethics of European states.
Klíčová slova

Zpět

Patička